Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Józefa Rzemieślnika w Popówku

Archidiecezja Poznańska

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Józefa Rzemieślnika w Popówku

Archidiecezja Poznańska

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Józefa Rzemieślnika w Popówku

Archidiecezja Poznańska

Wieś leżąca przy trasie Oborniki – Szamotuły liczy ok. 489 mieszkańców. Popówko pojawia się jako „własność kościelna", która w 1308 r. stała się własnością Dobrogosta z Szamotuł. W XVI w wymienia się ją wśród innych miejscowości należących do parafii kolegiackiej p.w. Św. Stanisława w Szamotułach. Prawdopodobnie Popówko wyodrębnia się przed wiekami ze starszej, dużo mniejszej wsi Popowo. Dokładna data tego podziału nie jest znana. Źródła historyczne wskazują na I połowę XV w; Dokumenty z 1423 i 1445 wymieniają wsie: Nowe Popowo, Popowo Małe, Popówko. Do połowy następnego stulecia wieś należała do Nałęczów i Pałuków Danaborowskich, w 1580 r. była własnością Jana Broniewskiego.
Szczegółowa lustracja dóbr, wykonana w 1755 roku, gdy należały one do Kajetana Morawskiego, wykazała, że wśród budynków dworskich były m.in.: gorzelnia, stajnie z wozownia, dwie obory i owczarnia; był też we wsi wiatrak, gościniec i studnia z żurawiem.
W XIX wieku posiadłość należała do Żółtowskich; Seweryn Żółtowski prowadził tu hodowlę owiec i bydła holenderskiego. W Popówku było w tym czasie 10 domów i 192 mieszkańców, a powierzchnia gruntów, wraz z folwarkiem w Wychowańcu, wynosiła 862 ha. Żółtowscy byli właścicielami dóbr w Popówku także w okresie międzywojennym, w ich majątku nadal prowadzono hodowlę bydła.
Ciekawym zakątkiem Popówka jest miejsce, w którym był kiedyś pałac. Dziś pozostała po nim część dawnego parku, w który wkomponowana jest figura Matki Bożej; zniszczyli ją Niemcy w czasie okupacji, po wojnie została zrekonstruowana.
Kiedyś w naszej miejscowości była przychodnia lekarska i jedyna w tej części gminy filia biblioteki miejsko - gminnej (wszystkie te placówki zlokalizowane są w przedwojennym piętrowym budynku). Jest też agronomówka i od kilku lat centrala telefoniczna, dzięki której wiele rodzin we wsi i w okolicy zainstalowało telefony. W ostatnim dwudziestoleciu wybudowano świetlicę z zapleczem socjalnym, mogącą pomieścić 120 osób. W 2000 roku zaczęto kłaść chodnik po obu stronach szosy i postawiono wiatę na przystanku PKS. Położono nawierzchnie asfaltową na tzw. ul. Kościelnej. We Wsi jest sieć wodociągowa.
W niedługim czasie planuje się oczyszczalnie ścieków. Istnieje tu Koło Gospodyń Wiejskich oraz klub sportowy "Błysk" z drużyną piłki nożnej, jednak brakuje boiska piłkarskiego (mecze rozgrywane są w Sycynie). Dzieci szkolne i przedszkolne dowożone są do placówek w Sycynie, i w Chrustowie. Szkoła Podstawowa w Sycynie od 1 kwietnia 2006 roku przyjęła za swego Patrona sługę Bożego Jana Pawła II. Szkoła Podstawowa w Chrustowie – 19.11.2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego skrzydła Szkoły, od 2011 roku Szkoła ma za Patrona wybitnego polskiego sportowca, olimpijczyka Bronisława Malinowskiego.
W naszej miejscowości są dwa sklepy spożywcze, filia Banku Spółdzielczego z Obornik i Zakład przeróbki złomu, suszarnia i mieszalnia pasz Rolprod z Urbania. W Niemieczkowie 11.09.2011 r. odbyły się Gminne Dożynki.

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 56

Wczoraj 81

W tygodniu 329

W miesiącu 1318

Razem 219155