Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Józefa Rzemieślnika w Popówku

Archidiecezja Poznańska

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Józefa Rzemieślnika w Popówku

Archidiecezja Poznańska

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Józefa Rzemieślnika w Popówku

Archidiecezja Poznańska

Na terenie parafii p.w. sw. Józefa Rzemieślnika działają dwa Szkolne Koła Caritas mające swoje siedziby w szkołach w Chrustowie i Sycynie.

Rys historyczny Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Chrustowie

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Chrustowie powstało dnia 30.11.2007 roku. Akt powołania SKC podpisał ks. Marek Kina z ramienia Caritas Poznań, ks. Aleksander Brzeziński – proboszcz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Popówku oraz p. Krzysztof Zielonacki – dyrektor Szkoły. Opiekunem SKC została p. Ewa Horłoza - nauczyciel religii. W tym roku dnia 24.11. odbyła się uroczystość z okazji 5. Jubileuszu powstania Koła, na którą przybyli zaproszeni goście – ks. Tomasz Ren – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ks. Aleksander Brzeziński, ks. Cezary Bukowski – obecny proboszcz parafii w Popówku, p. Edward Mączyński – dyrektor ZEAS-u w Obornikach, p. Ewa Nowicka – Dyrektor SP im. Jana Pawła II w Sycynie, p. Krzysztof Zielonacki – Dyrektor Szkoły, nauczyciele SP w Chrustowie i SP w Sycynie, seniorzy, rodzice, młodzież która należała i należy obecnie do SKC oraz delegacja SKC przy SP im. Jana Pawła II w Sycynie - Martyna Ratajczak prezes kl. III z mamą p. Sylwią i Gabrysia Rychlewska , prezes kl. II z mamą p. Ewą.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Cezarego Bukowskiego, a homilie wygłosił - ks. Tomasz Ren – wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Po Mszy św. w auli Szkoły część artystyczna, SKC w ciągu pięciu lat opuściło 38 osób, ale są tacy którzy biorą udział w różnych akcjach i spotkaniach, wspierając młodszych kolegów. Obecnie Koło liczy 18 członków i 12 kandydatów. Prezesem SKC jest Joanna Krawczyk, sekretarzem Dominik Człapa, skarbnikiem Damian Til.
Tradycją stało się organizowanie spotkań opłatkowych, kartki z życzeniami świątecznymi, uroczystości z okazji świąt, Dnia Papieskiego, dnia Babci i Dziadka, dnia Matki i Ojca w Hubertówce, balu postaci biblijnych i świętych, dzień chorego, wystawy bab wielkanocnych, zbiórki zakrętek, rzeczy, znaczków dla misji, funduszy na „ śniadanie dla dzieci Betlejem", zużytych baterii na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wykonanie stroików na wigilię dla ubogich organizowana przez Caritas Poznań, wycieczek związanych z rokiem liturgicznym, wakacyjnych wyjazdów mających na celu poznanie miejsc sakralnych i związanych z historią Ojczyzny oraz aktywne włączanie się w akcje i imprezy organizowane przez Caritas Archidiecezji Poznań (kremówka papieska, rogal, zeszyt, długopis z logo Caritas, kartka świąteczna, baranek wielkanocny, Zjazdy SKC, Festyny).

Rys historyczny Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie powstało 20. stycznia 2012 roku. Akt powołania SKC podpisał ks. Tomasz Ren – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz p. Ewa Nowicka – dyrektor szkoły. Opiekunem została p. Ewa Horłoza – nauczyciel religii. Do SKC zapisało się 10 uczniów klasy III i 10 uczniów kl. II. Podstawowym zadaniem było teoretyczne wprowadzenie młodych kandydatów w świat wolontariatu i dzieł miłosierdzia. Dnia 28.VI. otrzymali legitymacje SKC. W roku 2012/2013 do SKC należy 10 członków – uczniów kl. III, gdzie stanowisko prezesa objęła Martyna Ratajczak oraz 10 kandydatów – uczniów kl. II, a prezesem jest Gabriela Rychlewska. Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie dzieł miłosierdzia m.in. członkowie przeprowadzili zbiórki znaczków pocztowych dla misji oraz zakrętek dla niepełnosprawnego chłopca – Waldka.

Wręczenie legitymacji nowym członkom SKC w Sycynie

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Chrustowie powstało dnia 30.11.2007 roku. Akt powołania SKC podpisał ks. Marek Kina z ramienia Caritas Poznań, ks. Aleksander Brzeziński – proboszcz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Popówku oraz p. Krzysztof Zielonacki – dyrektor Szkoły. Opiekunem SKC została p. Ewa Horłoza - nauczyciel religii. W tym roku dnia 24.11. odbyła się uroczystość z okazji 5. Jubileuszu powstania Koła, na którą przybyli zaproszeni goście – ks. Tomasz Ren –  Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ks. Aleksander Brzeziński,  ks. Cezary Bukowski – obecny proboszcz parafii  w Popówku,  p. Edward Mączyński – dyrektor ZEAS-u w Obornikach, p. Ewa Nowicka – Dyrektor SP im. Jana Pawła II w Sycynie, p. Krzysztof Zielonacki – Dyrektor  Szkoły, nauczyciele SP w Chrustowie i SP w Sycynie, seniorzy, rodzice, młodzież która należała i należy obecnie do SKC oraz delegacja SKC przy SP im. Jana Pawła II w Sycynie  - Martyna Ratajczak prezes kl. III z mamą p. Sylwią i Gabrysia Rychlewska , prezes kl. II z mamą p. Ewą.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Cezarego  Bukowskiego, a naukę powiedział - ks. Tomasz Ren – wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Po Mszy św. w auli Szkoły  część artystyczna,

SKC w ciągu pięciu lat opuściło 38 osób, ale są tacy którzy biorą udział w różnych akcjach i spotkaniach, wspierając młodszych kolegów. Obecnie Koło liczy  18 członków i 12 kandydatów. Prezesem  SKC jest Joanna Krawczyk, sekretarzem Dominik Człapa, skarbnikiem  Damian Til.

Tradycją stało się organizowanie spotkań opłatkowych, kartki z życzeniami świątecznymi, uroczystości z okazji  świąt, Dnia Papieskiego, dnia Babci  i Dziadka, dnia Matki i Ojca w Hubertówce, balu postaci biblijnych i świętych, dzień chorego, wystawy bab wielkanocnych, zbiórki zakrętek, rzeczy, znaczków dla misji, funduszy na „ śniadanie dla dzieci Betlejem”, zużytych baterii na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wykonanie stroików na wigilię dla ubogich organizowana przez Caritas Poznań, wycieczek związanych z rokiem liturgicznym, wakacyjnych wyjazdów mających na celu poznanie miejsc sakralnych i związanych z historią Ojczyzny oraz aktywne włączanie się w akcje i imprezy organizowane przez Caritas Archidiecezji Poznań (kremówka papieska, rogal, zeszyt, długopis z logo Caritas, kartka świąteczna, baranek wielkanocny, Zjazdy SKC, Festyny).

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 60

Wczoraj 81

W tygodniu 333

W miesiącu 1322

Razem 219159